Asbestschakel: asbest verwijderen voor agrariërs

Bent u agrariër? Grote kans dat uw stallen en schuren een asbestdak hebben. Met het asbestdakenverbod in 2024 op komst, kan dat consequenties hebben voor uw toekomstige boerenbedrijf. Wanneer het asbestdakenverbod ingaat, bent u namelijk niet meer verzekerd bij (brand)schade en heeft u dus te maken met een verhoogd bedrijfsrisico. Inmiddels zijn milieuschadeverzekeringen begonnen met het aanscherpen van polisvoorwaarden en het verhogen van premies. Hoog tijd om uw boerenbedrijf te verbeteren en klaar te stomen voor de toekomst. En als u toch bezig bent, kies dan voor verduurzaming van uw boerenbedrijf door het plaatsen van zonnepanelen op het dak. U kunt als agrariër gebruik maken van aantrekkelijke fiscale en ondernemersregelingen. Coöperatie Asbestschakel helpt u graag om op efficiënte en professionele wijze uw dak te vernieuwen, met partners die veelal bij u uit de buurt komen.

Ontzorgen tijdens het hele proces

Bij het verwijderen van een asbestdak komt veel kijken. Zo gaat er veel tijd zitten in het uitzoeken welk dak u terug wilt, hoe u vergunningen moet aanvragen, op welke subsidies u recht heeft en het aansturen van het totale proces. Asbestschakel kan u dit hele proces uit handen nemen en u bovendien helpen met de (duurzame) vervanging van uw dak. Wij doen dat op zo’n manier, dat uw bedrijfsvoering nagenoeg ongestoord door kan gaan. De planning van het vervangen van het dak gaat in goed overleg, heeft u bijvoorbeeld een melkveebedrijf, dan plannen we de werkzaamheden in de periode dat het vee de wei in kan.

Goede prijs en bekende gezichten

Asbestschakel werkt samen met u als dakeigenaar, gecertificeerde en veelal lokale bedrijven om asbest professioneel en efficiënt te verwijderen en daken terug te leggen. Door onze schaalgrootte en door de werkzaamheden te clusteren per gemeente, dorp of wijk, realiseren we voordelen die zich ook vertalen in een scherpe prijs voor u, met de beste prijs- en kwaliteitsverhouding.

Bereken uw nieuwe dak

Wilt u direct weten wat uw nieuwe dak kost?
Gebruik de rekentool en u krijgt direct de prijs te zien.

Wat kost uw nieuwe dak?

Subsidie verwijderen asbest voor agrariërs

Voor agrariërs zijn er diverse fiscale regelingen en subsidies, zowel voor het verwijderen als voor het vervangen van uw asbestdak door bijvoorbeeld geïsoleerde sandwichpanelen. Zo heeft u recht op een subsidie* van € 4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000,- per adres. Wanneer u kiest voor een duurzaam nieuw dak dat is voorzien van zonnepanelen, kunt u daarnaast in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de Energie Investerings Aftrek (EIA), de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) en/of de Milieu Investerings Aftrek (MIA).

*Mededeling RVO: Budget subsidie saneren asbestdaken is overschreden

Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro is overschreden! U kunt nog wel een aanvraag indienen, maar de kans is zeer klein dat deze aanvragen nog worden gehonoreerd. Houdt u hier rekening mee!

Bekijk de subsidieregeling

Fiscale voordelen

Asbestschakel werkt onder andere nauw samen met accountantskantoor Countus, dat graag met uw eigen boekhouder/accountant meedenkt. Dit kan uw agrarische bedrijf aanzienlijke fiscale voordelen opleveren. Er zijn voorbeelden waarbij door voorreserveringen op te nemen op de balans het vervangen van een dak aanzienlijk aantrekkelijker werd. Tijdens het eerste gesprek kunnen we u hier meer over vertellen en eenvoudig in contact brengen met de juiste personen.

Gemeentelijk beleid

Uw gemeente kan zelf regelingen en subsidies hebben, bijvoorbeeld op het gebied van rood-voor-rood en schuur voor schuur, we hebben de ondersteunende regelingen kort omschreven hoe deze regelingen in het algemeen werken. Voor uw eigen individuele situatie verwijzen we u naar de gemeentelijke website, of neem contact op met uw gemeente en vraag naar de desbetreffende afdeling voor uitleg, ze helpen u graag.

“Laat u ontzorgen door Asbestschakel voor de zorgen over uw asbestdak”

Asbestschakel heeft drie asbestdaken op ons erf vervangen. Het ging in totaal om zo’n 2.100 vierkante meter. Een beste klus dus! Wij zijn erg tevreden over coöperatie Asbestschakel. Zij nemen je alle zorgen uit handen!

Martin Mentink Lees hier het hele verhaal Bekijk alle ervaringen

Aankomende evenementen

Asbestschakel werkt veelal geclusterd. Daarom organiseren wij ook informatieavonden op locaties waar wij volop aan het werk zijn. U bent van harte welkom op een van deze avonden. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden. Kijk hieronder wanneer we bij u in de buurt zijn.

Kampen

Agrariër

21 november 2018

Zwolle

Agrariër

22 november 2018

Wij
werken
samen
met