Welke regelingen kunnen u wellicht helpen?

Er zijn per provincie en soms zelf per gemeente verschillende ondersteunende regelingen die vaak specifiek gelden voor het buitengebied om dit de komende jaren netjes te houden. Volgens onderzoekers is dat ook nodig want het buitengebied zou snel verpauperen de komende jaren. Door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging zullen er veel vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) ontstaan, vaak met asbestdaken.

Rood voor rood
De sloopregeling, ook vaak 'rood-voor-rood' genoemd, is oorspronkelijk ontworpen voor de reconstructiegebieden in Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht en Limburg. De regeling bevordert de sloop van leegstaande landschap ontsierende bebouwing, vaak verouderde leegstaande stallen met veel asbest in en op de panden. En ten tweede verbetert het de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. Deze regeling was een groot succes. Andere provincies voerden nadien een soortgelijke regeling in.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de rood voor rood regeling in vele gemeenten actief is, de voorwaarden in deze gemeenten zijn in grote lijnen hetzelfde. Toch zijn er in veel van de gemeenten wel voorwaarden die verschillen. De voorwaarden van de rood voor rood regeling bevatten vaak een ja maar of tenzij, dit betekent dat een goed overleg met de gemeente erg belangrijk is.

Er moet ook goed gekeken worden of er een rood voor rood regeling actief is, er zijn gemeenten die de rood voor rood regeling hebben afgeschaft. In het onderzoek van Asbestschakel is ook te zien dat veel van de beleidsplannen als van redelijk wat jaren terug zijn, dit betekent dat het kan gebeuren dat er meerdere gemeenten op korte termijn wijzigingen gaan maken op het gebied van rood voor rood. Hierbij is dus ook belangrijk om te controleren of de regeling gaat veranderen voor verkoop of aanschaf van rood voor rood meters.

Coöperatie Asbestschakel adviseert contact op te nemen met uw gemeente en om een gespecialiseerd bureau in de arm te nemen als u gebruik wilt maken van de rood voor rood regeling. We kennen veel bureaus en verwijzen u graag door, ze helpen u graag.

Schuur voor schuur
Binnen de bebouwde staan met name in oude dorpskernen, waar in het verleden agrarische bedrijvigheid was, veel oude en soms verpauperde schuren. Deze gebouwen blijven staan omdat na afbraak een veel kleinere schuur mag worden herbouwd. Een groot risico vormen de schuren waar asbestdaken op zitten, omdat deze vaak midden in de kernen staan en bij brand direct zorgen voor grote problemen en gezondheidsrisico’s. De kosten van het asbest verwijderen zijn zeer hoog als het zich heeft verspreid in de omgeving. Ook blijkt dat veel particuliere dakeigenaren geen milieuschade verzekeringen hebben die onder andere de opruimkosten dekken.

Veel gemeenten ontwikkelen op dit moment de schuur voor schuur regeling, voor binnen de bebouwede kom en het buitengebied, om verpaupering tegen te gaan en eigenaren te helpen een nieuwe schuur van formaat weer terug te kunnen bouwen. Vraag uw gemeente of men al een schuur voor schuur regeling heeft, het kan u helpen in het doorpakken. Het saneren van asbestdaken is dan een eerste verstandige stap.

asbestdak op schuur
boerenschuur
Vorige bericht
Volgende bericht

Wij
werken
samen
met

Kamphuis Logo Grijs
Maathuis Logo 171110 163801
Middendorp Montage Logo
Plegt Vos Logo 171110 163743
Falk Logo Grijs
Logo Bramer 2
Acmaa Logo 171110 163750
Ortageo Logopng
Morrenhof Logo 171110 163806 1
Raab Karcher Logo 171110 163745
Cid 73733Ee3 D1F2 40A3 B441 78C390A1C947
Cid 466C3334 B80E 41E2 83Bd 37Bda32Cf3Ac
Cid 7D7Dc30B 20B6 4Ad0 Ac8A 890860Df9B57
Cid 088C03Fb Eacd 4Fe4 9A5F D8E401C016Aa
Avm 2
Cid 168Aaf84 493F 41C6 A7Ff 67Fb76C24B33