Coöperatie Asbestschakel voor gemeenten

Overheden, dakeigenaren en bedrijven hebben een gezamenlijke opgave: een asbestdakenvrij Nederland in 2024. Een enorme opgave. Met de huidige snelheid weten we bijna zeker dat we deze datum niet gaan halen. Onze aanpak is erop gericht om door bundeling van krachten de saneringsopgave te versnellen. Wij lichten u graag toe hoe wij dit doen en nodigen u uit voor een gesprek, om samen nog verder te versnellen. U kunt altijd contact met ons opnemen. Per slot van rekening heeft het bedrijfsleven een oplossing voor een erfenis, die gemeenten krijgen als op 1-1-2024 het asbestdakenverbod in zal gaan. Het bevoegd gezag zal dan naar gemeenten gaan en daarmee ook de taak om handhavend op te treden tegen inwoners die nog een asbestdak hebben, dat wilt u zoveel mogelijk voorkomen! Dus vroegtijdige samenwerking met het bedrijfsleven is gewenst om dakeigenaren waar mogelijk te helpen.

Toonaangevend volgens het programmabureau
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Programmabureau voor de versnelling van de asbestdaken sanering opgericht. Coöperatie Asbestschakel staat vermeld als toonaangevend versnellingsinitiatief in de Provincies Overijssel, Gelderland en Drenthe.

Aanvaardbaar aantal meters asbest in 2024
Asbestschakel wordt een revolutie in de bouwwereld genoemd: unieke coöperaties van bedrijven die samen de klus van het saneren van asbestdaken klaren. Wij zijn goedkoper en sneller dan iedere andere vorm van asbestaanpak en werken met één aanspreekpunt voor alle deelnemende partijen. De provinciale coöperaties worden gevormd door hoofdzakelijk provinciale bedrijven, waaronder slopers, asbestverwijderaars, bouwbedrijven, installateurs en toeleveranciers van materialen. Samen bieden we één oplossing voor het vervangen en verduurzamen van asbestdaken. We werken daarbij vanuit de ‘drie keer win’-situatie. De dakeigenaar heeft één aanspreekpunt, de deelnemende bedrijven doen alleen waar ze goed in zijn en gemeenten kiezen voor een uitrol met de coöperatie, zodat ze een aanvaardbaar aantal vierkante meters asbestdaken overhouden als het asbestdakenverbod van kracht wordt. Waardoor de noodzakelijke handhaving op een asbestdak (milieudelict) mogelijk en betaalbaar blijft voor gemeenten.

Asbest verwijderen door mensen uit uw ‘kaartenbak’

Door het vormen van coöperaties en door een gezamenlijke werkwijze toe te passen, werken we ‘schouder aan schouder’ aan de versnellingsopgave. Daarbij trekken we graag op met gemeenten. Immers, zij hebben een opgave met handhaving van het asbestdakenverbod vanaf 2024. Wij, het bedrijfsleven, bieden daarvoor een krachtige oplossing. Inmiddels fungeren wij als ‘de schakel’ tussen overheden, bedrijfsleven en de dakeigenaar om te komen tot betere communicatie rondom de opgave. Wij zijn ervan overtuigd dat deze schakelfunctie bijdraagt aan de daadwerkelijke versnellingsopgave. Daarnaast pakken we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op. We leiden als coöperatie ons eigen personeel op. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of die in de kaartenbak van gemeenten zitten die een uitrol met ons willen, leiden we op tot saneerder of dakplaatlegger. Ook wordt onze Asbestschakelbox gevuld door een sociale werkplaats in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Alleen ben je sneller, samen kom je verder
Graag lichten we u in een gesprek toe hoe het opzetten van provinciale coöperaties en een geclusterde aanpak per gemeente bijdraagt aan uw versnellingsopgave. Samenwerken aan een aanvaardbare hoeveelheid asbestdaken zodra het asbestdakenverbod van kracht wordt, kan wat ons betreft morgen beginnen!

Vraag een gesprek aan

Deze gemeenten gingen u al voor

Inmiddels hebben wij al een geclusterde aanpak voor het verwijderen van asbest mogen realiseren voor een flink aantal gemeenten. Daarbij worden wij gesteund door verschillende provincies. Samen maken we het verschil! Deze gemeenten gingen u al voor. Wilt u ook een geclusterde aanpak in uw gemeente realiseren? Vraag dan een gesprek aan. Onze gestroomlijnde aanpak levert u gegarandeerd succes op!

  • Almelo
  • Borne
  • Dinkelland
  • Hellendoorn
  • Kampen
  • Olst-Wije
  • Raalte
  • Tubbergen
  • Wierden
  • Zwolle

Aankomende evenementen

Asbestschakel werkt veelal geclusterd. Daarom organiseren wij ook informatieavonden op locaties waar wij volop aan het werk zijn. U bent van harte welkom op één van deze avonden. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden. Kijk hieronder wanneer we bij u in de buurt zijn.

Kampen

Agrariër

21 november 2018

Zwolle

Ondernemer

22 november 2018

Zwolle

Agrariër

22 november 2018

Kampen

Particulier

27 november 2018

Zwolle

Particulier

29 november 2018

Dakeigenaar? Meld uw gemeente aan

Wilt u ook profiteren van een aanpak per gemeente? En staat uw gemeente er nog niet tussen? Meld uw gemeente aan via onderstaand formulier. Dan gaan wij in gesprek met uw gemeente om tot afspraken te komen.

Wij
werken
samen
met