* De actievoorwaarden

Wilt u meedoen aan deze actie voor Zwolle en Kampen? Dat kan. Hieronder vindt u de spelregels van deze actie.

 • Inschrijven kan tot 15 januari 2019.
 • Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019.
 • U ontvangt een uitgebreid asbestinventarisatierapport.
 • U ontvangt een vrijgaverapportage, waarmee u de sanering kunt aantonen.
 • Wij voeren uw asbesthoudende dak af.
 • Wij regelen de landelijke en gemeentelijke meldingen en vergunningsaanvragen (LAVS en OLO).
 • Voor de verplichte asbestinventarisatie betaalt u 50% van het factuurbedrag bij aanvang van de opdracht.
 • De totale factuur betaalt u voor de start van de werkzaamheden.
 • Alleen de werkzaamheden genoemd in deze specificatie zijn in deze aanbieding begrepen. Niet met name genoemde werkzaamheden voeren we niet uit.
 • De aangeboden asbestsaneringswerkzaamheden betreft het saneren van asbesthoudende toepassingen die in een geldig asbestinventarisatierapport op de SMA-rt worden aangegeven als ‘buitensituatie’. Saneren van asbesthoudende toepassingen die op de SMA-rt worden genoemd als ‘binnensituatie’ zijn niet inbegrepen, tenzij deze saneringen uitdrukkelijk zijn benoemd en aangeboden.
 • De Algemene Uitvoeringsvoorwaarden Asbestschakel zijn van toepassing, naast deze actievoorwaarden.
 • Wanneer de door u opgegeven maatvoering afwijkt, dan worden de eventuele kostenconsequenties verrekend. Eventuele afwijkingen worden gesignaleerd tijdens de schouw voor het maken van het Asbestinventarisatierapport.
 • Uw schuur dient te voet bereikbaar te zijn via een toegangspad, achterpad of tuin. De vrije doorloop naar uw schuur dient ten minste 1,5 m1 breed te zijn.
 • Uw asbesthoudende dak dient tijdens de asbestinventarisatie en op de dag van sanering voor ons personeel bereikbaar te zijn. De werkplek is beschikbaar tussen 7:30 en 17:00 uur op werkdagen.
 • U wordt ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden (zowel inventarisatie alsook de daadwerkelijke daksanering en/of vervanging) op de hoogte gebracht van de planning. U dient zich te conformeren aan de planningsafspraken en aan de overige actie- en algemene voorwaarden. Als de werkplek niet of onvoldoende beschikbaar of bereikbaar is en/of uw schuur niet is geruimd en bezemschoon, dan behoud Asbestschakel zich het recht voor de werkzaamheden niet uit te voeren. De door u betaalde termijnen worden niet gecrediteerd.
 • Herstelwerkzaamheden aan tuinen, muren, gevels en straatwerk vallen buiten de verantwoordelijkheid van Coöperatie Asbestschakel. Eventuele kosten hiervan kunnen nooit op Coöperatie Asbestschakel worden verhaald.
 • De ruimte onder uw dak dient voorafgaand aan de sanering vrij te zijn van obstakels en schoon. Ook spinrag moet u verwijderen. Alles wat aard en nagelvast zit, mag blijven staan. De rest moet verwijderd zijn voordat wij starten met de werkzaamheden.
 • Eventuele obstakels rondom het bouwwerk moet u vooraf verwijderen. Let op: eventuele begroeiing op het asbestdak mag u niet verwijderen.
 • Het asbesthoudende dak is niet fysiek verbonden met een bouwwerk (schuur, huis of anderszins) van mijzelf of van de buren.